Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT

Số: 13122016/TKNT-DHP-TTD

– Căn cứ Bộ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006.

– Căn cứ vào Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005. – Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày   13 tháng  12  năm 2016, chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên thiết kế)  CÔNG TY TNHH CÙNG TIẾN LÊN

Đại diện         : Ông HUỲNH BÙI PHUONG DUY     Chức vụ: P. Giám Đốc

Địa chỉ           : 638/3 Kha Vạn Cân , Kp5 ,P.Linh Đông Q.TĐ. HCM

Điện thoại     : 0933825127

BÊN B  (Chủ đầu tư)  Ông …………………………

CMND           :    001086001307     Ngày cấp: 15/05/2014                 Nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại     :  ……………….

Bên A thống nhất thỏa thuận và ký hợp đồng thực hiện thiết kế nội thất nhà ở bên B, theo đúng nội dung và điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Thiết kế nội thất biệt bên B

Tổng diện tích: 140m2  

Hồ sơ thiết kế bao gồm:

Thiết kế nội thất không gian 3 chiều (Phối cảnh) mặt bằng, bố trí nội thất, bản ghi chú kích thướt , chất liệu… đồ nội thất để thi công

Điều 2 : Tiến độ thiết kế:

Theo tiến độ thương lượng giữa 2 bên

Điều 3: Giá trị Hợp Đồng và phương thức thanh toán:

Giá trị hợp đồng

Đơn giá: 250,000 vnđ/m2

Thành tiền: 250,000 x 140 = 35,000,000đ

Phương thức thanh toán:

Thanh toán  50% giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng

Thanh toán  50% giá trị hợp đồng còn lại ngay khi xác nhận phối cảnh thiết kế

Điều 4: Trách nhiệm của các Bên:

4.1  Trách nhiệm của Bên A:

 • Tất cả những thông tin, giấy tờ, bản vẽ liên quan đến biệt thự bên B, bên A cam kết chỉ sử dụng để phục vụ cho việc thiết kế theo như quy định hợp đồng này.
 • Bên A bàn giao bốc tách từng chi tiết sản phẩm, các thiết bị vật dụng, phụ kiện liên quan đến bản vẽ thiết kế. bao gồm sản phẩm, quy cách, vật liệu theo như mẫu bên B cung cấp
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về mã số sản phẩm, nhà cung cấp của các sản phẩm trong bản vẽ thiết kế
 • Cung cấp bản vẽ bố trí mặt bằng nội thất, mặt bằng đèn, trần, bản vẽ bố trí điện.
 • Hoàn thành toàn bộ việc thiết kế theo đúng tiến độ đã cam kết.
 • Làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm, sáng tạo cam kết cho ra sản phẩm thiết kế với chất lượng thiết kế thẩm mỹ cao và theo chuẩn mực kỹ thuật tối ưu về thiết kế nội thất.
 • Sẵn sàng chỉnh sửa theo yêu cầu của Bên B cho đến khi sản phẩm thiết kế nội thất hoàn thiện có giá trị sử dụng cao.
 • Thể hiện bản vẽ thiết kế phối cảnh 3D rõ ràng, chi tiết và có vật mẫu/hình nếu cần liên quan đến từng bộ phận chi tiết để phục vụ tốt cho quá trình thi công.

4.2 Trách nhiệm của Bên B:

 • Cung cấp cho Bên A tất cả những thông tin có được về công trình
 • Thanh toán cho Bên A theo như điều 3 của hợp đồng
 • Đưa ra yêu cầu cho Bên A và lựa chọn thiết kế phù hợp.
 • Là người ra quyết định cuối cùng về thiết kế.
 • Kịp thời thông báo cho Bên A nếu có ý định chỉnh sửa thiết kế.

Điều 5: Các điều khoản khác:

 • Nếu Bên A không thể thực hiện tiếp hợp đồng vì bất kì lý do nào đó thì Bên A sẽ hoàn trả đủ số tiền đã nhận được cho Bên B.
 • Trong trường hợp nếu Bên B hủy hợp đồng và không yêu cầu bên A thiết kế tiếp, Bên A sẽ cung cấp bản vẽ thiết kế của status sau cùng sau khi trao đổi với khách hàng và sẽ không hoàn trả lại phí thiết kế.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng:

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải, bình đẳng cùng có lợi.
 • Nếu không giải quyết được bằng các phương pháp hòa giải, thì hai bên cùng thống nhất đưa nội vụ ra giải quyết tranh chấp trước Tòa án nhân dân TP. Bình Dương và theo quy tắc tố tụng của Tòa.

Hợp đồng tự động thanh lý khi hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản trên và được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và nhận được thanh toán.

Đại diện Bên B                                                      Đại diện Bên